Finantsid – võtmenäitajad

Müügitulu ja puhaskasum

Kasumi määr

Omakapitali ja investeeritud kapital tootlus