Finantsid – võtmenäitajad

Müügitulu ja puhaskasum

Kasumi- ja üldhalduskulude määrad

Omakapitali ja investeeritud kapitali tootlus