Ettevõttest

Nordic Contractors AS on ehitus- ja kinnisvaraturul tegutsev ettevõte, mis pakub oma teenust läbi tütarettevõtete. Nordic Contractorsi tegevus on keskendunud juhtimis- ja analüüsialase toe andmisele nii läbi esindatuse tütarettevõtete nõukogudes kui ka tihedas suhtlemises ettevõtete tegevjuhtidega kontserni arengut ja investeeringuid puudutavates küsimustes.

Olulisemate ettevõtetena kuuluvad Nordic Contractors konsolideerimisgruppi Tallinna Börsi põhinimekirjas noteeritud Nordecon AS (endise ärinimega AS Eesti Ehitus) ning kinnisvaraarendusettevõtted Arealis AS ja Arealis Holding AS. Läbi nende ettevõtete oleme ehituse ja kinnisvara valdkonnas olnud tegevad alates Eesti Ehituse asutamisest 1989. aastal. Tänaseks tegutseme Eestis, Soomes, Rootsis, Ukrainas ja Leedus ning oleme võimelised katma kõiki olulisi ehitusturu segmente hoonete ja rajatiste ehitamisel ning kinnisvara arendusprojektidesse sisenemisel.

Kontserni müügitulude maht oli 2021. majandusaastal 290,7 miljonit eurot, aruandeaasta puhaskahjum -7.9 miljonit eurot ning varade maht 162,1 miljonit eurot. Kontsern andis 2021. aastal tööd 709 inimesele.

Nordic Contractors AS-i peakontor asub Tallinnas ning ettevõtet juhib hr Toomas Luman.

Tutvustus

Nordic Contractors AS on ehitus- ja kinnisvaravaldkonnas olnud tegev 1989. aastast alates, mil ehituse projektijuhtimise ja peatöövõtu valdkonnas alustas tegevust AS Eesti Ehitus, alates jaanuarist 2011 on ettevõtte ärinimi Nordecon AS.

Rahvusvaheline ehitusettevõte

1997. aastal omandati osalus teedeehitusettevõttes AS Aspi ning 1998. aastal Lõuna-Eestis tegutsevas ehitusettevõttes AS Linnaehitus. Nende kolme ettevõtte baasil moodustati 2002. aastal ehituskontsern Eesti Ehitus, millesse kuuluvad tänaseks lisaks Eesti juhtivaid betoonitöödeettevõtteid OÜ Nordecon Betoon, taristuehituse ja teedehooldusettevõte Tariston AS, Lõuna-Eesti juhtiv ehitus- ja arendusettevõte Embach Ehitus OÜ, Ukraina turul tegutsev Eurocon Ukraine TOV, Soomes tegutsev Nobe Rakennus OY ja Rootsi ehitusturul peatöövõtule keskendunud SWENCN AB. Alates jaanuarist 2011 on AS Aspi ja AS Linnaehitus ühendatud Nordecon AS-ga.

Elamuehitusest teedeehituseni

Nordecon AS on esindatud kõikides olulistes ehitusturu segmentides nii hoonete kui rajatiste ehitamisel – alates korterelamutest ja ärihoonetest kuni teedeehituse ja -hoolduseni ning sadamaehituseni. Nordecon AS aktsiad on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas alates 18.05.2006.a. ning Nordic Contractors ASile kuulub täna 51,16%.

Nordic Contractorsi teist olulist tegevusharu, kinnisvaraarendust juhitakse läbi Arealis kontserni, mis on asutatud 2005. aastal ning koondab investeeringuid ning arendusprojekte ärihoonetesse nii Eestis kui Leedus. Nordic Contractors AS-le kuulub 100% aktsia ettevõtte aktsiatest.

Panustame ka puhkekompleksidesse

Lisaks on Nordic Contractors AS teinud investeeringuid puhkemajandusse, omades 100%’list osalust Põhja-Eesti väikesadamas OÜ Lohusalu Sadam.

Seega on Nordic Contractors AS keskendunud tänaseks selgelt ehitus- ja kinnisvaraturul tegutsemisele Eestis, Soomes, Rootsis, Ukrainas ja Leedus. Peame oluliseks rõhutada, et kõik meie kontserni ettevõtted on asutatud uute ettevõtetena ja olnud kontserni liikmed varasest arengustaadiumist alates. Ettevõtete asutajad ja pikaajalised juhid on siiani kaasatud nende juhtimisse nii kohapeal kui ka läbi kontsernitaseme.

Nordic Contractors AS põhineb Eesti kapitalil, jagunedes kahe aktsionäri vahel – kontserni juht hr Toomas Luman kontrollib 70% ettevõttest ja hr Egon Mats 30%.

Juhtkond

Juhatuse esimees Toomas Luman

Nõukogu liikmed

Nõukogu esimees Andre Luman
Nõukogu liige Egon Mats
Nõukogu liige Jan Luman
Nõukogu liige Liivi Luman